Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

bilimsel-arastirmaYükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine istinaden Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun Sekreteryası Müşavirliğimiz tarafından yürütülecektir.

basvuruKonu ile ilgili başvuruların Müşavirliğimize ilgili dilekçe ve dosya ile başvurarak yapılması gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.